என்னை பத்தி சொல்ல ஒனுமில்ல

நித்தம் தின்று குடித்து வாழும் ஒரு சக உயிர் இனம், நான் என்பதை அறுத்து விட்டு - எனது என்ற உணர்வு இல்லாமல் சக உயிர்னமாக வாழ வேண்டும் என்ற உணர்வு மட்டும்

இதுக்கு பதில் சொலுங்க

>> Monday, March 15, 2010

வளர்குறது நீங்க! அப்புறம் எவனது மாட்டின! நார் அடிக்க வேண்டியது!

இதுக்கு பதில் சொலுங்க ..............
என்ன கொடுமை சார் இது .....

0 comments:

About This Blog

Lorem Ipsum

  © Blogger templates Palm by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP